Trykkbølgebehandling​

Trykkbølgebehandling er samme teknologi som benyttes til å knuse blant annet nyrestein. Apparatet sender en rekke små, høyfrekvente slag mot huden som brer seg inn i vevet. Dette setter igang en rekke fysiologiske reaksjoner i vevet som stimulerer kroppens egne reperasjonsprosesser. Trykkbølgene som sendes inn i vevet setter igang en rekke fysiologiske reaksjoner i kroppen og lokalt i vevet. Umiddelbar smertelindring, stimulering av kroppens reperasjonsprosesser, skadet vev erstattes av nytt vev, nervesystemet overstimuleres med impulser fra smerteområdet slik at smertefibre i skadestedet ikke smerte ved belastning.

Behandlingen er mest effektiv på kroniske lidelser, og benyttes derfor ikke ved akutte senebetennelser eller smertetilstander. Trykkbølgebehandling har etter hvert erstattet mye av kortison bruken ved kroniske senebetennelser, og bør forsøkes før evt man vurderer kirurgi. Etter behandlingsserien så får pasienten et treningsopplegg med fokus på eksentriske treningsøvelser for at seneapparatet skal bli så sterkt som mulig. Da står du godt rustet til å takle både arbeids og treningsbelastninger.

Det tar normalt ca 5 min å behandle ett senefeste. Da overføres mellom 2000 og 3000 impulser fra pistolenn og inn mot senen som er skadet. Normalt benytter man 3-5 behandlinger med 1 ukes mellomrom. Har man ikke fått ønsket effekt etter 2-3 runder så avsluttes behandlingen. Behandlingen kan også gjenstas etter en måned med hvile for å eventuelt komme enda lenger i behandlingen. Dette er spesielt nyttig ved kroniske lidelser som har vart i flere år.

Det er pr i dag ikke mulig å få denne behandlingen gjennom Helfo. De fleste helseforsikringer dekker denne behandlingen via henvisning fra bedriftslegen. NAV gir i noen kommuner refusjon til denne behandlingen,men dette må søkes på gjennom ditt lokale NAV kontor.