Taping​

Taping og ortosebruk er vanlig i rehabilitering etter skader/idrettsskader. Med dette kan den skadede delen støttes opp slik at ønsket aktivitet kan gjennomføres. Det kan brukes ulike tapeteknikker for ulike ledd, og riktig valg av tape er avgjørende for et godt resultat. Vi har kompetansen på dette. Kontakt oss for hjelp til taping.