Redcordbehandling​

Redcord / SET / Neurac

Terapimaster/redcord er et trenings og behandlingskonsept som er utviklet i Norge av norske fysioterapeuter. Gjennom årene så har behandlingsmetoden og produktet endret navn opptil flere ganger. Fra Terapimaster, SET (sling exercise therapy), slyngetrening, Redcord og Naurac. Selv om metoden har vært mer eller mindre den samme i disse årene, så har dokumentasjonen som gir grunnlag for behandlingsmetoden forsterket seg år for år. Det samme har populæriteten. Idag benyttes metoden på fysikalske institutt og treningssenter over hele Norge og 25 andre land i verden.

Hva er Neurac?

Neurac er en metode hvor man trener i et slyngesystem. Slyngene henger i taket og stilles inn på en slik måte at man kan trene deler av kroppen og avlaste andre deler. Slyngene kan benyttes til å trene generell styrke eller for å trene opp en spesiell kroppsdel som er svak/skadet (weak link).

Hvordan virker Neurac?

Ved langvarig smerte så skjer det noe med kommunikasjonen mellom hjernen og musklene. Samspillet forstyrres og hjernen læres opp til å motta smertesignaler fra musklene i det aktuelle området. Neurac stimulerer kommunikasjonen mellom disse strukturene slik at vi kan oppnå normal kontroll og funksjon i muskler og ledd.

Et ledd er kontrollert av en rekke muskler som styres av nervesystemet for å sørge for stabilitet og styrke. Sammen med leddbånd og leddkapsler så styrer musklene funksjonen til leddet. Dette systemet er spesielt komplisert i korsrygg og nakke hvor leddene er organsiert på en relativt komplisert måte. Sjansene for at en skade eller feilbelastning av disse områdene kan utvikle seg til et kronisk problem er derfor tilstede.

Om musklene som skal styre leddet ikke kommuniserer godt nok med hjernen og resten av nervesystemet, så risikerer man redusert leddkontroll og smerter.

Hva kan behandles med Neurac metoden?

En typisk pasient som er aktuell for behandling og trening med Neurac har plager fra nakke, korsrygg eller skuldre. Grunnet til at disse leddene har spesielt god nytte av denne behandlingen er at disse leddene er spesielt avhengig av musklene rundt for å ha normal funksjon.

Pasienter med kroniske nakkeplager, whiplash, ustabile skuldre, impingement i skulder og korsyggsmerter kan ha nytte av Neurac som en del av deres behandlingsopplegg.

Hvor fort kan man forvente resultater?

Neurac er en metode som er utviklet for å stimulere funksjon og kommunikasjon mellom skadet struktur og sentralnervesystemet. Som all treningsintervensjon må man forvente at det tar noe tid før resultatene kommer. For å legge forholdene til rette for god effekt er det viktig at pasienten er bevisst på dette, og er motivert for å gi behandlingen nok tid til å virke.