Nålebehandling​

Akupunktur

Det skilles gjerne mellom to hovedformer for akupunktur:

  1. KLASSISK AKUPUNKTUR (tradisjonell eller kinesisk akupunktur)
  2. MEDISINSK AKUPUNKTUR (triggerpunktsbehandling/dry-needling/IMS).


En klassisk utdannet akupunktør benytter gjerne begge metoder. Klassisk akupunktur har sin opprinnelse fra Kina og er basert på akupunkturpunkter med definert lokalisasjon og funksjon. Etter et omfattende helseintervju (anamnese) bestemmer akupunktøren seg for en kombinasjon av punkter som er individuelt tilpasset den enkelte pasient. Behandlingen kan omfatte 4-20 nåler av gangen, oftest fordelt på armer, ben og ryggen, og det benyttes sterile engangsnåler. Behandlingen foregår mens pasienten hviler på en benk, vanligvis i 20-40 minutter.

Med medisinsk akupunktur behandles primært lokale plager; som muskelspenninger, skader og smertelidelser.

Med klassisk akupunktur behandles også indremedisinske lidelser, som fks fordøyelse, hodepine, luftveisplager og kvinnelidelser (overgangsalder, menstruasjonssmerter, infertilitet). Også psykiske/emosjonelle lidelser, slik som stress, søvn, angst og depresjon behandles med akupunktur.

En skikkelig akupunktør er medlem av Akupunkturforeningen (logo vedl.) og har minimum 4 års utdannelse, som tilsvarer bachelorgrad med påbygning.

Nålebehandling

Intramuskulær stimulering (IMS), er det samme som kalles «Triggerpunkt- behandling» med akupunkturnåler. Triggerpunkter er lokale spenninger eller kramper som setter seg i en overbelastet muskel. Dette er ikke kinesisk akupunktur, men en vestlig medisinsk nålebehandling av triggerpunktene. Man kan tenke seg at man ved massasje klarer å påvirke de øvre delene og til dels midtre partiene av en muskel.

Med IMS så kan man nå helt ned til «triggerpunkter» som sitter i dypet. Sterile engangs akupunkturnåler føres inn under huden. Her beveger fysioterapeuten nålen inn og ut av muskelen og leter frem spenningspunkter i muskelen. Nålene kan benyttes til å behandle smertetilstander i muskler på hele kroppen. Mest vanlig er det å benytte dem til å behandle muskler i nakke, rygg, lår og legg. Dette har sin natrulige sammenheng med at det er oftest disse musklene skaper problemer. Det er imidlertid ikke noe i veien for å behandle muskler andre steder på kroppen også.