Psykomotorisk Fysioterapi​

Psykomotorisk fysioterapi er en norsk behandling utviklet av psykiater Trygve Bråtøy og fysioterapeut Aadel Bulow Hansen i 1950-årene. Den har siden den tid blitt videreutviklet og blir praktisert av spesialutdannede fysioterapeuter som må ha spesialutdanning for å bruke denne behandlingsformen.

Psykomotoriske fysioterapeuter arbeider ut fra at emosjonell belastning, tidligere sykdommer og ergonomiske forhold gir utslag i vår muskulatur, respirasjon og i det vegetative nervesystem. Målet er å endre pasientens kroppsholdning og pustemønster, og å påvirke spenningsnivået i kroppen. Terapeuten lærer pasienten å oppleve kroppen, å oppleve via kroppen og å uttrykke seg gjennom kroppen. Det kan skisseres som å utvikle varhet og kontakt med kroppens signaler og reaksjonsmåter, og å gi pasienten opplevelse av sammenheng mellom kropp og følelser.

Behandlingen egner seg best for pasienter med muskel- og skjellettlidelser, lettere nervøse lidelser, vegetative forstyrrelser og kroniske lidelser som for eksempel astma, hypertensjon, bechterew og polyarthrit. Enkelte psykiatriske pasienter kan ha nytte av denne behandlingsformen, men det kan kreve samarbeid med psykiater eller psykolog.

I starten får pasienten behandling en gang i uken, deretter hver 14. dag, så etterhvert sjeldnere. Behandlingen tar en time.