Osteopati​

Osteopati er en manuell behandlingsform som ivaretar hele mennesket, både skjelett, muskler, bindevev, organ- og nervesystem. En dysfunksjon i kroppen kan gi symptomer et helt annet sted i kroppen enn dysfunksjonens opprinnelsessted. En osteopat er utdannet til å se og ivareta disse sammenhengene. Osteopaten hjelper de enkelte delene i kroppen til å bevege seg riktig slik at kroppen kan hele seg selv. Osteopaten bruker hendene som hjelpemiddel. Osteopati er individuell og helhetlig manuell behandling som er trygg, forebyggende, lindrende og helsestimulerende.

Osteopatien ble utviklet på midten av 1800-tallet i USA av ingeniøren, legen og kirurgen Andrew Taylor Still (1828-1917). Selv om han var lege, fikk han merke at den tradisjonelle medisin kom til kort da tre av hans barn døde av hjernehinne-betennelse i 1864. Doktor Still vendte da sine tanker mot problemer ved helse og sykdom og utviklet en behandlingsmetode som gikk ut på å undersøke pasienten for å finne tegn på forandringer i menneskets struktur og funksjon (mekanikk), og han utformet en lang rekke manuelle behandlingsteknikker. Systemet var opprinnelig begrenset til å undersøke og behandle muskler og skjelett. Still vurderte også sirkulasjonsystemet som spesielt viktig og mente at kroppen hadde et eget ”apotek” for selvhelbredelse. I 1892 ble den første American School of Osteopathy grunnlagt i Kirksville , Missouri og i 1917 ble den første British School of Osteopathy startet i England. Fra England har osteopatien spredt seg i Europa og kom til Norge tidlig på 1990-tallet. Osteopati er anerkjent som den første til å sette manuelle behandlingsteknikker inn i et lærbart system, og i USA er osteopati i dag en spesialutdannelse innen medisin.

Pass på at osteopaten du velger å gå til er medlem av NOF (Norsk Osteopati Forbund) som Osteopat MNOF. Det borger for god kvalitet!