Kvinnehelse

Kvinnehelse og bekkenbunnplager

Kvinnehelse omhandler kvinners helse gjennom hele livet. Fysioterapeuten har kunnskap om plager relatert til bekkenbunnen, svangerskap og barseltid. Også menn kan ha plager som inkontinens og smerter i bekken/underliv, og kan ha nytte av fysioterapibehandling.

Eksempler på plager fysioterapeuten kan hjelpe med:

·         Inkontinens

·         Underlivsprolaps

·         Smerter i bekkenbunnen og nedre del av magen

·         Svangerskaps- og barselplager

 

Behandling ved disse tilstandene kan bestå av:

 

·         Øvelsesbehandling

·         Bekkenbunnstrening

·         Avspennings- og bevisstgjøringsøvelser

·         Elektrostimulering og biofeedback (måling av muskelaktivering i bekkenbunnen)

·         Behandling av anspent muskulatur

·         Informasjon og veiledning

 

Etter en grundig undersøkelse legges det en plan for oppfølging sammen med pasienten. Der det er hensiktsmessig vil fysioterapeuten samarbeide med andre profesjoner.