Gruppetrening

Barseltrening i slynger

 

Mandag og tirsdag fra kl 11-12.

Dette er en tilrettelagt time for mor og barn. Treningen kan startes opp 6 uker etter normal fødsel og 8 uker etter keisersnitt. Vi trener hovedsaklig i slynger (les under for mer informasjon). Timen ledes av fysioterapeut. Maks 6 deltagere. 

Ta kontakt ved spørsmål!

 

Slyngegruppe

 

Slyngetrening er en form for styrketrening med treningsøvelser utført i slynger. Treningsformen har utgangspunkt i fysioterapi. Treningen er effektiv på både støttemuskulatur og bevegelsesmuskulatur.  Øvelsene trener hele kroppen,og hovedfokus er på nakke-,skuldre- og ryggøvelser.
Noen av målene ved slyngegruppe er å:


• 1. Øke funksjonell muskelstyrke og -utholdenhet
• 2. Bedre koordinasjonen og balanse
• 3. Forhindre og forebygge skader
• 4. Utvide mulighet til forskjellige øvelser til tross for svak muskulatur. 

 

Ved at styrkeøvelsene gjøres i slynger må kroppen samtidig stabilisere for å holde balansen. Slik trenes muskelsamspillet på en annen måte, og både de store bevegelsesmusklene og de små støttemusklene aktiveres. Øvelsene har stor overføringsverdi til situasjoner i idrett og hverdagsliv og kalles også funksjonell styrketrening.

 

 

 

Medisinsk treningsterapi gruppe

 

Medisinsk treningsterapi (MTT) gruppe, er en aktiv rehabiliterings-/treningsform for slitasje av ledd. MTT er et komplett og aktiv rehabiliteringskonsept med røtter i Norge, og er grunnleggende i rehabilitering hos fysioterapeuter generelt i Skandinavia. MTT integrerer nevromuskulær kontroll, muskulær styrke og utholdenhet for å behandle smerte, nedsatt bevegelsesutslag og økt funksjon i hverdagslige aktiviteter. Treningsformen integrerer muskulær stabilitet, sirkulasjon og styrke. Fordelen med MTT er muligheten for å individuelt tilpasse treningen for å gjøre den så godt som smertefri.

Den er for både akutte og kroniske plager i skjelett/muskel systemet. Treningen legger vekt på en optimal tilpasning av belastning, for å normalisere muskulær ubalanse og koordinasjon. Dette gjøres ved å øke doseringen underveis i treningsforløpet.

 

 

 

Mensendieck gruppe

 

Mensendieckgymnastikk er en trygg medisinsk treningsform. Det legges vekt på bevisstgjøring av holdning og riktig bruk av kroppen, samt veksling mellom spenning og avspenning. Treningen fokuserer på styrketrening og økt kroppsbevissthet, og har som formål å informere, lære og motivere deltakerne til egeninnsats. Øvelsene tilpasses den enkeltes behov og toleranse for bevegelse og belastning. Det gis individuell veiledning i gruppen. Vi har maksimalt 12 deltakere i gruppen slik at instruktøren kan korrigere og ivareta den enkelte gruppedeltaker.

Mensendieckgymnastikk gir et solid grunnlag til å ivareta kroppen i dagliglivet og i andre former for trening, og passer for personer i alle aldre. Treningen er av en times varighet, og inneholder oppvarming, øvelser og avspenning.

 

 

 

Tai Chi gruppe

 

Tai chi har som mål å gi økt kontakt med egen kropp, øke bevegelighet, forebygging av belastningsskader, mental avspenning eller velvære. Det kan være et supplement til annen trening, fordi det kan gi ny innsikt til sider ved kroppen, sinnet, bevegelsene og pusten din. Tai chi fremmer en sterkere opplevelse av dine egne naturlige bevegelser. Det kan gi deg større kjennskap til kroppen som en ressurs i dagliglivet og hjelpe deg til f.eks. å gjenvinne balanse, bakkekontakt eller fleksibilitet. 

 

 

 

Qi Gong gruppe

 

Qi Gong er en kinesisk bevegelses kunst eller treningsform som har vært praktisert i Kina i årtusener. Det finnes hundrevis av forskjellige øvelser og sammensetninger av øvelsene. Under trening stimuleres gjennomstrømningen av energi slik at blokkeringer fjernes. Det medfører at energien flyter jevnt og fritt. Noen kaller Qi Gong for akupunktur uten nåler, da det er det samme som skjer under akupunktur behandling. Metoden passer for absolutt alle uavhengig av alder eller fysisk form. Det er en trygg, enkel og meget virksom og behagelig treningsform. Mange blir mentalt, fysisk og psykisk sterkere, mindre stresset, sover bedre og kroppen blir smidigere. Treningen kan også aktivere kroppens selvhelbredende evner.